OVK-besiktningar

radon_1Vi hjälper Er med OVK-besiktningar samt eventuella åtgärder och överlämnar en komplett godkänd OVK till Er och kommunen. All OVK-besiktning och åtgärder efter OVK utförs mot löpande räkning mot en beställning med dessa kriterier.

Patrik Näslund
070- 623 88 31
patrik.naslund@autovent.se