Radon

radon_1Radon finns överallt, i mark, luft och vatten. För bostäder innebär det att radonet kan finnas i marken under eller runt huset. Det kan även finnas i  hushållsvattnet eller i byggnadsmaterialet. Framförallt är det hus byggda med så kallad blåbetong (användes från 1929- 1970-talet) som vid dålig luftväxling kan ge radonhalter över 200Bq/m3 som är gränsvärdet enligt Statens strålskyddsinstitut.

Misstänker du att ditt hus kan ha höga radonhalter eller har du redan fått resultatet och vill ha hjälp, kan vi på Autovent hjälpa dig med mätning och sanering. Vi är certifierade enligt Statens strålskyddsinstitut och kan erbjuda fullservice inom området.

 

Allan Berglund
063-10 86 50
070-340 90 29
allan.berglund@autovent.se